Logga för utskrift

Starta restaurang

Om du tänker starta eller ska överta en restaurang finns olika tillstånd och regler som du måste tänka på att du behöver.Det finns en mängd saker att tänka på inför en uppstart av en ny eller om du ska ta över en livsmedelsanläggning, exempelvis en restaurang. Skatteverket och Bolagsverket har en gemensam tjänst för registrering av bolag. Livsmedelslagstiftningen ställer krav på dig, samt att det finns en del andra tillstånd och anmälningar som är viktiga.

Den kommunala kontrollmyndigheten kan upplysa dig mer om följande delar:

  • bygglov, VA-anslutning
  • fettavskiljning, ventilationskontroll
  • brandfarliga varor, köldmedier
  • alkoholservering och försäljning av öl
  • gatuförsäljning och uteservering
  • sotning, sophämtning, källsortering, farligt avfall
  • returemballage

För att kommunen ska behandla ett ärende måste ansökan vara fullständig, det är därför viktigt att du följer de instruktioner som finns.
Klicka på boxarna nedan för mer information!

 För att bygga nytt, bygga till eller göra vissa 
 ändringar krävs bygglov.
 För nybyggnad utanför detaljplan finns möjligheten
 att söka förhandsbesked.
 När du fått ditt bygglov måste du också göra en
 bygganmälan innan du kan börja bygga. 

 Du måste ha tillstånd om du hanterar brandfarliga
 varor. En redogörelse av brandskyddet ska
 göras, samt en funktionskontroll av 
 ventilationssystemet.


 Du som vill driva en livsmedelsanläggning
 antingen genom att starta en ny eller 
 överta en befintlig anläggning måste göra en
 registrering. Du behöver även se till att ett egenkontrollprogram finns för verksamheten.


 Om du vill kunna servera sprit, vin och starköl
 krävs att du har ett tillstånd. 

 För dig som tänker ha en uteservering krävs
 tillstånd.  Polisen ger detta tillstånd under
 förutsättning att kommunen beviljar att marken får
 användas.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-06
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Starta-etablera-driva-foretag/Starta-restaurang/