Logga för utskrift

Dialog om framtidens skola

Dialogen fortsätter om framtidens skola. Under våren 2018 träffas kommunen, elever, föräldrar och andra medborgare för att diskutera vad som är viktigt för en bra inlärningsmiljö i skolan och för att lyckas med integration.

Bild på elever

Dialogen om framtidens skola började med en webbenkät på karlskrona.se som var riktad till elever, föräldrar och övriga medborgare i kommunen. Enkäten var öppen från den 13 december till den 13 januari.
Resultatet från dialogen kan du läsa här och kommer också att ingå som en del i arbetet med bättre miljöer för lärande och vad som främjar integration.

Under våren 2018 träffar kommunen de som anmält intresse för att diskutera vad som är viktigt för en bra miljö för lärande och för att lyckas med integration. Skolbesök genomförs under våren för att prata om framtidens skola.

Karlskrona kommun genomför nu en satsning på framtidens skola
Det är gymnasieskolan och området för grundskolan för de centrala delarna från Trossö ut till Kungsmarken som satsningen handlar om. Satsningen görs för att möta befolkningsökningen, uppnå bättre skolresultat och för att lyckas med integration.

 Läs mer om skolsatsningen här

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-25
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Vad-tycker-du-ar-viktigt-for-framtidens-skola-vad-galler-inlarningsmiljo-och-for-att-framja-integration-/