Logga för utskrift

Vedeldning

Ved är ett förnyelsebart och ofta prisvärt bränsle. Det är samtidigt ett bränsle som ställer krav både på anläggningen och på dig som eldar.

Tänk på att:

  • visa hänsyn till dina grannar.
  • din panna ska vara modern och miljögodkänd.
  • din panna ska vara ansluten till en ackumulatortank.
  • endast elda med torrt och rent bränsle.
  • du inte får elda sopor eller annat avfall.

Tänk även på att braskaminer är byggda för ”trivseleldning”. De är inte byggda för att vara huvudsakliga källan för uppvärmning av din bostad. Elda i din braskamin max två dagar i veckan, fyra timmar per gång.

När du eldar i vedpanna ska den vara ansluten till en ackumulatortank. En ackumulatortank hjälper till att lagra och fördela värmen under en längre tid. Utan en ackumulatortank behöver du elda flera gånger per dag eller ”pyrelda”. Att pyrelda är inte bra eftersom det då blir sämre uppvärmning och dyrare och fler giftiga ämnen bildas.

Så vet du att du eldar rätt

Vid bra förbränning är röken vit. Varma dagar är röken i det närmaste osynlig och ses bara som värmedaller.

Vid en sämre och farligare förbränning får du svart rök med kraftig lukt. En gulaktig rök betyder att röken innehåller mycket tjärämnen.

Innan du köper ny eldstad

När du köper en ny eldstad ska du se till att den är P-märkt, Svanen-märkt eller CE-märkt.

Innan du installerar en anläggning bör du ha kontaktat kommunens bygglovsavdelning och miljöavdelning samt din sotare.

Läs mer om vad som gäller om du ska installera eldstad eller rökkanal

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-19
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Inomhusmiljo/Vedeldning/