Logga för utskrift

Snöröjning och halkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning inom Karlskrona kommun sköts av olika väghållare beroende på vilken väg eller gata det handlar om. De vägar som kommunen snöröjer och halkbekämpar först är de större vägarna såsom infarts- och genomfartsvägar samt bussgator, gång- och cykelvägar.

Plogbilar, foto Andreas Blomlöf

Vilka vägar sköts av vem?

Karlskrona tätort
Karta över kommunens ansvarsområdeKarlskrona kommun sköter huvuddelen av vägarna i Karlskrona tätort samt ett antal i Rödeby.

Karta över kommunens ansvarsområde, pdf 1000 kB

De större vägarna i kommunen
Trafikverket sköter de större vägarna, det vill säga E22, riksvägar och länsvägar inom Karlskrona kommun.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Landsorten och övriga tätorter
Övriga tätorter samt vägar på landsorten sköts av vägsamfälligheter.

Läs mer om vägsamfälligheter

Gångbanor och parkeringar
Varje fastighetsägare har ansvar för att gångbanan utanför den egna fastigheten är snöröjd och halkbekämpad. Parkeringar som hör till fastigheten ansvarar ägaren för.I den här ordningen snöröjer och halkbekämpar kommunen

Vid snöröjning och halkbekämpning prioriteras de gator och vägar samt gång- och cykelvägar som leder in mot centrum, skolor och större arbetsplatser. Därefter snöröjs och halkbekämpas övriga gator och vägar.

Karta över prioriterade GC-vägar

 

 

På kartan ser du de prioriterade gång- och cykelvägarna.

Karta över gång- och cykelvägar, pdf 1000 kB


Karta över prioriterade vägar

 


På kartan ser du de vägar som halkbekämpas med salt. De rödmarkerade vägarna sköts av Trafikverket. 

Karta över vägar och gator, pdf 1000 kB

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-23
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Skotsel-av-vagar/Snorojning-och-halkbekampning/