Logga för utskrift

Anhörigstöd

På denna sida hittar du information om Funktionsstödsförvaltningens stöd till anhöriga.

Vi vänder oss till dig som är anhörig till någon som har en funktionsnedsättning och är under 65 år. Du kan vara förälder, syskon, god vän eller granne. Vi vill är att du ska få det stöd och den information som just du efterfrågar och behöver.


Hur kan anhörigstöd se ut?
- Enskilt samtal
- Samtalsgrupp (erfarenhetsutbyte i grupp)
- Informationstillfälle och föreläsning
- Anhörigstöd kan även vara att få hjälp med att ta reda på vart och till vem man vänder sig med sina frågor.

Vår kurator finns tillhands för att anpassa stödet just utifrån dina behov och förutsättningar.

 

Facebook
Vi finns även på facebook!
Sök på Anhörigstöd Funktionsstödsförvaltningen för att hitta till vår sida.

Välkommen att ta en kontakt!

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Anhorigstod/