Logga för utskrift

Folkhälsopris

Folkhälsopriset är ett nytt pris som kommer delas ut en gång per år och ska gå till en person eller en organisation som jobbar för att kommunens invånare ska förbättra sin hälsa.

Allmänheten, organisationer, företag och förvaltningar kan lämna förslag på lämpliga pristagare från den 19 april till den 15 augusti 2017.

Priset på 20 000 kr delas ut en gång per år och pristagaren utses av Karlskrona kommuns folkhälsoråd. Utdelning av folkhälsopriset sker i samband med kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i november.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-24
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Folkhalsa/Folkhalsopris/