Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Vad händer nu?

Vad händer nu?

Här hittar du senaste nytt om Karlskronas nya stadsdel Pottholmen och kan läsa om olika projekt i området.

Under hösten 2016 och våren 2017 genomförs den stora markentreprenaden på Pottholmen som bland annat bygger om Blekingegatan till resecentrum och omvandlar Järnvägstorget till ett nytt stråk. Dessutom pågår ett arbete med att sanera och lägga nya ledningar i hela området. Arbetet är uppdelat i olika delar som på olika sätt påverkar dig som bor eller rör dig runt Pottholmen.

Senaste nytt från Pottholmen

Nu färdigställs det första arbetet på Pottholmen

Just nu färdigställs det första arbetet på Pottholmen. Det nya Järnvägstorget, Blekingegatan och Karlskrona centralstation blir klara.

Det som händer nu är:

 • Asfaltgrus läggs för att sedan kunna toppas med asfalt 15-17 maj.
 • Blekingegatan får sin slutgiltiga sträckning.
 • Kantsten och gatsten läggs i området. 
 • De sista planteringarna görs längs med Järnvägstorget. 
 • All ny belysning kommer på plats. 
 • Bänkar och cykelställ kommer på plats i den nya lilla parken i början på Blekingegatan. 
 • Nya Karlskrona centralstation med ny perrong och nya busshållplatser blir klar.

Här ser du trafikförändringar i samband med arbetet. Klicka på bilden för att se den större.

Karta över Pottholmen, klicka för större version

 

Första spadtaget av de första bostäderna på Pottholmen

Onsdagen den 8 mars tog Kärnhem tillsammans med NCC och kommunalrådet Patrik Hansson det första spadtaget för de första bostäderna på Pottholmen. Brf Strandpromenaden kommer innehålla 95 bostadsrätter och planeras att stå färdiga våren 2019. Redan i sommar kommer du som kör förbi Pottholmen kunna se början på huset.

 

Blekingegatan
Under vecka fem lades det ut betong på hela Blekingegatan. Detta gjordes för att underlaget ska tåla den stora belastning med trafik som kommer att gå på gatan framöver. Visste du att cirka 800 bussar kör på Blekingegatan varje dygn?

Det läggs 20 centimeter betong på hela Blekingegatan som sedan packas och förseglas. När betongen har fått ligga och bränna några dagar kommer arbetet starta med att lägga smågatsten.

Just nu är det full fokus på stensättning. Målet är att hinna lägga 100m2 smågatsten om dagen. Totalt ska det läggas nästan 4000 kvadratmeter smågatsten!

Sedan tidigare är den nya perrongen mot Blekingegatan klar. Arbetet med att bygga om Blekingegatan till ett resecenter fortsätter. Det kommer göras en anslutning till den nya perrongen för att bygga ihop Blekingegatan med den nya perrongen. Under det arbetet kommer trafiken längs Blekingegatan fortsätta vara enkelriktad norrut.

Korsningen vid polishuset
Nu är korsningen på Österleden vid polishuset asfalterad och de nya trafikljusen är på plats. Övergångsställena mellan Landbrogatan och Blekingegatan samt mellan Landbrogatan och över till Polishuset är igång igen.

De första dagarna justerades tiderna för grönt vilket gjorde att längre kötider än vanligt uppstod. Nu är gröntiderna optimerade för längsta möjliga tid åt de filer som är öppna.

- Ett stort tack till alla Karlskronabor för visad hänsyn och tålamod i trafiken under de senaste månaderna, säger Daniel Strandberg, byggledare Pottholmen

Järnvägstorget
Inom kort börjar arbetet med mittrefugen på Järnvägstorget. Här kommer det läggas skelettjord för att det senare ska kunna planteras träd i refugen.

 

Aktuella projekt på Pottholmen

Ny perrong och nya busshållplatser på Blekingegatan

Om arbetet: I arbetet ingår att bygga klart perrongen mot järnvägsspåret, på västra sidan av spåren. Blekingegatan kommer också att byggas ihop med den nya perrongen. På parkeringen som finns där idag, mellan stationshuset och Blekingegatan, kommer det i framtiden att bli nya busshållplatser. I norra delen av parkeringen kommer det att byggas en ny parkering.
Start: oktober 2016
Slut: juni 2017
Påverkan: Parkeringen mellan Blekingegatan och stationshuset stängs av från och med torsdag 20 oktober. Det innebär att inga bilar får parkera här. Bilar hänvisas istället till Skeppsbrokajen.

Nya ledningar i området

Om arbetet: Just nu pågår ett arbete med att lägga ner nya ledningar i hela området. Det gäller ledningar för bland annat dagvatten, spillvatten, fjärrvärme, el och telefon.
Start: sommaren 2016
Slut: våren 2017
Påverkan: Arbetet har ingen större påverkan på dig bor eller rör dig runt Pottholmen.

Sanering

Om arbetet: Just nu pågår ett arbete med att sanera all mark på Pottholmen.
Start: sommaren 2016
Slut: våren 2017
Påverkan: Arbetet har ingen större påverkan på dig bor eller rör dig runt Pottholmen.

Sprängningar i marken

Om arbetet: Olika sprängningar i marken kommer att göras på pottholmen under en tid framöver.
Start: september 2016
Slut: Sprängningar kan göras till och från under hela projektet, beroende på vad som hittas i marken.
Påverkan: Sprängningarna görs alltid under dagtid. Det finns personer på plats som ser till att det går säkert till. Det kan låta högt för den som befinner sig i närheten.

Inkoppling av vatten och fjärrvärme vid Lidl och lokstallarna

Om arbetet: Just nu kopplas nya vatten- och fjärrvärmeledningar in vid Lidl och lokstallarna. 
Start: sommaren 2016
Slut: december 2016
Påverkan: Busshållplatserna på Blekingegatan har tagits bort. Bormästarekajen är enkelriktad söderut. Strandgården har fått tillbaka sin ordinarie infart från Blekingegatan. Parkering till Strandgården görs öster om huset. 

Tidplan för Pottholmen, etapp 1

2015 

 • Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige 3 juni.
 • Kommunen handlar upp projektering av mark och ledningsnät. Klart i augusti.
 • Projektering påbörjas september.
 • Kärnhem startar parallellt sin husprojektering.
 • Strandgårdens byggnad 34 renoveras. Klart i januari 2016.

2016

 • Projektering för ny Brandstation på Oskarsvärn.
 • OK/Q8 flyttar bensinstationen till Blå Ports-området.
 • Befintlig bensinstation och Strandgårdens byggnader rivs (Smedjan, Kokhuset och Hemgården) under våren.
 • Sanering av marken inom de södra kvarteren påbörjas under våren.
 • Mark och ledningsbyggande påbörjas under våren. Ombyggnad av Järnvägstorget.
 • Ombyggnad av busstorg och Blekingegatan.
 • Kärnhem påbörjar försäljningen av lägenheter i kvarter 2 under våren (se karta nedan).

2017

 • Byggstart Kärnhems lägenheter under första kvartalet 2017.
 • Ny brandstation börjar byggas på Oskarsvärn.
 • Första delen av Strandpromenaden anläggs.
 • Busstorg, Blekingegatan och Järnvägstorget färdigställs.

illustrationsplan över Pottholmen

Illustrationsplan över hela Pottholmen. Etapp 1 i färg närmast vattnet till vänster och etapp 2 visas med streckade linjer.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Pottholmen/Vad-hander-nu/