Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Vad händer nu?

Vad händer nu?

Här hittar du senaste nytt om Karlskronas nya stadsdel Pottholmen och kan läsa om olika projekt i området.

Under hösten 2016 och våren 2017 har den stora markentreprenaden på Pottholmen som bland annat bygger om Blekingegatan och omvandlar Järnvägstorget till ett nytt stråk genomförts.

Senaste nytt från Pottholmen

Invigning av Järnvägstorget, Karlskrona centralstation och Blekingegatan 31 maj 2017

Under onsdagen den 31 maj invigdes Järnvägstorget, Karlskrona centralstation och Blekingegatan. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Hansson lade tillsammans med Per-Ola Johansson från Blekinge Stensättning ner den sista stenen på Blekingegatan och första delen av Pottholmen var där med officiellt invigt.

Arbetet har pågått i knappt ett år och inneburit mycket trafikstörningar för bilister, cyklister och gående. Men nu är det alltså klart. Här är några siffror från arbetet:

 • Smågatsten, kullersten och betongplattor har lagt på en yta av cirka 5 000 kvadratmeter.
 • Växtbäddar för plantering, som innebär jord med mera runt alla växter och träd, har lagt till en storlek av 5 300 kubikmeter.
 • Kantstenar som kantstöd runt refuger har lagt på en sträcka som sammanlagt räcker 2,7 kilometer.  
 • Massor av 40 000 ton har körts bort till deponi. Vilket motsvarar 2 700 lastbilar.

Tack för ditt tålamod!

Första spadtaget av de första bostäderna på Pottholmen 8 mars 2017

Onsdagen den 8 mars tog Kärnhem tillsammans med NCC och kommunalrådet Patrik Hansson det första spadtaget för de första bostäderna på Pottholmen. Brf Strandpromenaden kommer innehålla 95 bostadsrätter och planeras att stå färdiga våren 2019. Redan i sommar kommer du som kör förbi Pottholmen kunna se början på huset.

 

 

Aktuella projekt på Pottholmen

Ny perrong och nya busshållplatser på Blekingegatan

Om arbetet: I arbetet ingår att bygga klart perrongen mot järnvägsspåret, på västra sidan av spåren. Blekingegatan kommer också att byggas ihop med den nya perrongen. På parkeringen som finns där idag, mellan stationshuset och Blekingegatan, kommer det i framtiden att bli nya busshållplatser. I norra delen av parkeringen kommer det att byggas en ny parkering.
Start: oktober 2016
Slut: juni 2017

Nya ledningar i området

Om arbetet: Just nu pågår ett arbete med att lägga ner nya ledningar i hela området. Det gäller ledningar för bland annat dagvatten, spillvatten, fjärrvärme, el och telefon.
Start: sommaren 2016
Slut: våren 2017
Påverkan: Arbetet har ingen större påverkan på dig bor eller rör dig runt Pottholmen.

Sanering

Om arbetet: Just nu pågår ett arbete med att sanera all mark på Pottholmen.
Start: sommaren 2016
Slut: våren 2017
Påverkan: Arbetet har ingen större påverkan på dig bor eller rör dig runt Pottholmen.

Sprängningar i marken

Om arbetet: Olika sprängningar i marken kommer att göras på pottholmen under en tid framöver.
Start: september 2016
Slut: Sprängningar kan göras till och från under hela projektet, beroende på vad som hittas i marken.
Påverkan: Sprängningarna görs alltid under dagtid. Det finns personer på plats som ser till att det går säkert till. Det kan låta högt för den som befinner sig i närheten.

Inkoppling av vatten och fjärrvärme vid Lidl och lokstallarna

Om arbetet: Just nu kopplas nya vatten- och fjärrvärmeledningar in vid Lidl och lokstallarna. 
Start: sommaren 2016
Slut: december 2016
Påverkan: Busshållplatserna på Blekingegatan har tagits bort. Bormästarekajen är enkelriktad söderut. Strandgården har fått tillbaka sin ordinarie infart från Blekingegatan. Parkering till Strandgården görs öster om huset. 

Tidplan för Pottholmen, etapp 1

2015 

 • Detaljplanen antagen i kommunfullmäktige 3 juni.
 • Kommunen handlar upp projektering av mark och ledningsnät. Klart i augusti.
 • Projektering påbörjas september.
 • Kärnhem startar parallellt sin husprojektering.
 • Strandgårdens byggnad 34 renoveras. Klart i januari 2016.

2016

 • Projektering för ny Brandstation på Oskarsvärn.
 • OK/Q8 flyttar bensinstationen till Blå Ports-området.
 • Befintlig bensinstation och Strandgårdens byggnader rivs (Smedjan, Kokhuset och Hemgården) under våren.
 • Sanering av marken inom de södra kvarteren påbörjas under våren.
 • Mark och ledningsbyggande påbörjas under våren. Ombyggnad av Järnvägstorget.
 • Ombyggnad av busstorg och Blekingegatan.
 • Kärnhem påbörjar försäljningen av lägenheter i kvarter 2 under våren (se karta nedan).

2017

 • Byggstart Kärnhems lägenheter under första kvartalet 2017.
 • Ny brandstation börjar byggas på Oskarsvärn.
 • Första delen av Strandpromenaden anläggs.
 • Busstorg, Blekingegatan och Järnvägstorget färdigställs.

illustrationsplan över Pottholmen

Illustrationsplan över hela Pottholmen. Etapp 1 i färg närmast vattnet till vänster och etapp 2 visas med streckade linjer.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-01
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Projekt/Pottholmen/Vad-hander-nu/