Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansök om att bli bidragsberättigad förening (gäller kultur-,...

Ansök om att bli bidragsberättigad förening (gäller kultur-, idrotts- och fritidsföreningar)

Så fungerar det

Här kan föreningar i Karlskrona kommun med verksamhet inom kultur, idrott och fritid ansöka om att bli bidragsberättigad. Att vara bidragsberättigad innebär att vara godkänd för att få bidrag.

Ansökan kan skickas in hela året.

Innan du ansöker

Innan du skickar in föreningens ansökan om att bli bidragsberättigad behöver du vara säker på att din förening uppfyller de krav som finns i kultur- och fritidsnämndens bidragsnormer. Där står bland annat att föreningen ska:

  • vara ideell och ha sitt säte och sin verksamhet i Karlskrona kommun.
  • ha antagit stadgar. I stadgarna ska det framgå när de antogs.
  • ha minst tio medlemmar och en medlemsavgift på minst 50 kronor.
  • ha en drogpolicy och mångfaldspolicy (gäller idrotts- och fritidsföreningar).

Läs mer om kraven för kulturföreningar (PDF)

Läs mer om kraven för idrotts- och fritidsföreningar (PDF)

Mer information

Läs mer om vad det innebär att vara bidragsberättigad

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos
kultur- och fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, kultur- och fritidsnämnden.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-24
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Ansok-om-att-bli-bidragsberattigad-forening-/