Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov

Ansökan om bygg-, mark- och rivningslov

Så fungerar det

Här kan du ansöka om bygglov, marklov och rivningslov. I ansökan anger du vilket, eller vilka, typer av lov du ansöker om.

Om du inte ska söka bygglov för flera åtgärder finns enklare tjänster för ansökan om bygglov för skylt, marklov och rivninglov.

Läs mer om olika ansökningar

Beroende på vad du ansöker om får du fylla i olika uppgifter om fastigheten eller anläggningen. Du behöver också ange vem som är byggherre, fastighetsägare, kontaktperson och vem som ska faktureras.

Bifoga ritningar

I din ansökan ska du även ladda upp olika dokument. Filerna ska vara i pdf-format och alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda.

Viktigt att ansökan är komplett

Du måste fylla i alla uppgifter innan du kan skicka in din ansökan och ett ärende måste vara komplett innan handläggningen kan börja.

Det här behöver du

Spara till Mina sidor

Du kan spara ett pågående ärende genom att klicka på ”Spara” i tjänsten. När du vill fortsätta med ditt ärende loggar du in på Mina sidor och fortsätter fylla i uppgifterna i tjänsten. För att logga in på Mina sidor krävs att du har e-legitimation.

Till Mina sidor

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.
 
Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-26
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/ansokan-om-bygg-mark-och-rivningslov/