Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Ansökan om föreningsbidrag för äldreverksamhet

Ansökan om föreningsbidrag för äldreverksamhet

Så fungerar det

Här kan du söka föreningsbidrag för äldreverksamhet. Du kan söka både lokalbidrag och aktivitetsbidrag.

Bidrag kan sökas av samtliga intresseföreningar eller organisationer som har för avsikt att skapa aktiviteter och verksamheter för äldre. Bidraget ska stödja nya aktiviteter, verksamheter och arbetsformer.

Ansökan ska vara inne senast 31 mars.

Mer information om föreningsbidrag för äldreverksamhet

Om personuppgifter

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras hos äldrenämnden som är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna behövs för att Karlskrona kommun ska kunna handlägga ärendet och kan komma att användas i förnyad kontakt i ärendet.

Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas. Ansökan ställs till Karlskrona kommun, äldrenämnden.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-12
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/ansokan-om-foreningsbidrag-for-aldreverksamhet/