Logga för utskrift
 • Du är här:
 • Start
 •  / Lovbidrag

Lovbidrag

Så fungerar det

Under hela 2018 kan godkända föreningar och ideella organisationer i Karlskrona kommun söka lovbidrag. Bidraget ska användas till att arrangera kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år.

Bidrag kan sökas för vårens ”klämdagar”, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Maxbeloppet per ansökan som kan beviljas är 30 000 kr.

För att få lovbidrag ska dessa kriterier vara uppfyllda:

 • Vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • Vara öppna för alla i målgruppen som vill vara med, oavsett kön och på lika villkor
 • Främja integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund
 • Ge stimulans och personlig utveckling
 • Vara en godkänd bidragsberättigad förening i Karlskrona kommun under minst 1 år

Sista ansökningsdag för ”klämdagar” och lov 2018 är:

 • 15 mars - Påsklov (v. 14 efter påsk)
 • 15 mars - Valborg måndag 30 april
 • 15 mars - Kristi himmelsfärdsdagen torsdag 10 maj
 • 15 april - Sommarlov (v.25-v.33)
 • 15 september - Höstlov (v.44)
 • 15 november - Jullov

Återrapportera efter projektet

Har du beviljats bidrag måste du sedan göra en återrapportering till Karlskrona kommun om hur lovaktiviteten har gått. Senast fyra veckor efter att din aktivitet är avslutad behöver vi fått in den.

I återrapporteringen ska det finnas uppgifter om vilka aktiviteter som genomförts, resultat av aktiviteterna enligt de villkor som finns för bidrag och antalet pojkar och flickor som deltagit i aktiviteten.

Föreningar eller ideella organisationer som fått bidrag men som inte fullföljt planerad verksamhet, blir skyldiga att betala tillbaka bidraget. Det gäller också om återrapporteringen inte skickats in efter 4 veckor.


Om personuppgifter

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighets- principen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretesslagen.

Läs mer om PuL

Kontakt

Har du frågor om tjänsten?

Kontakta Karlskrona kommun
Tel: 0455-30 30 00 (vxl)
This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-01
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Sjalvservicetjanster/Lovbidrag/