• Du är här:
  • Start
  •  / Nättrabyskolan

Nättrabyskolan

Nättrabyskolan är en drygt 110-årig modern F-9 skola centralt placerad i Nättraby.

Nättrabyskolan, eller NKC som den även kallas, är en komplett och flexibel skola med integrerat fritids-hem, folk-/skolbibliotek och idrottsanläggning. Skolan ska upplevas som en plats ”mitt i byn” -ett centrum som alla ska ha glädje av, gammal som ung.

NKC är utformad som 11 ”småskolor” med åldersspridningen 6-16 år i en stor skola. I dess centrum finns torget med kafé och bibliotek, vilka fungerar som skolans knutpunkt som allt kretsar kring. Nättrabyskolan har även ett kreativitetscentrum ”Science centre” där det bl a finns modernt utrustade No-salar, trä- och metallslöjd samt hemkunskapssal.

Från höstterminen 2016 har vi också en nybyggd skoldel på Skolvägen 2, där 2 av våra arbetslag med 8 klasser arbetar.

Pedagogiken på Nättrabyskolan genomsyras av nyfikenhet med målet att eleverna ska lära, inte bara för stunden utan för livet. Våra pedagoger visar intresse för elevernas olika lärstilar, uppmuntrar och möjliggör samarbete över åldersgränser samt till att lämna skolans värld för inblickar i samhället runtomkring. Arbetsformerna är därför varierande med inslag av projekt, laborationer, konstnärliga, undersökande, inspirerande med mera.

På skolan bedrivs också två mycket uppskattade profiler, estetisk profil och ledarskapsprofilen. Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om dem.

  

 

 

 

 

Nättrabyskolan  Fredriksdalsvägen 37  373 30 Nättraby

Sidan uppdaterad: 2018-01-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Grundskolor/Nattrabyskolan/Om-Skolan/