Logga för utskrift

Markanvisningstävling Västra Gärde

Karlskrona kommun inbjuder till markanvisningstävling för östra delen av Västra Gärde, Spandelstorp.

Anbuden ska ge förslag på utformning av mark-bostäder i form av kedjehus eller friliggande villor. Markområdet omfattar ca 14 000 m2 och är indelat i 4 kvarter. Avsikten är att olika exploatörer tilldelas varsitt kvarter.

Förslagen ska utgå ifrån gällande detaljplan och bedömningskriterier i denna markanvisningstävling. Markanvisningsavtal kommer sedan att upprättas med de exploatörer vars förslag vinner.

karta Västra Gärde

bild Västra Gärde

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-09-01
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Lediga-lokaler-och-mark/Markanvisningar/Markanvisningstavling-Vastra-Garde/