Logga för utskrift

Serveringstillstånd

Du behöver söka serveringstillstånd för att få sälja eller servera alkohol (spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker) till allmänheten och till slutna sällskap. För att få sälja folköl krävs att du gör en anmälan till kommunen.

Som alkoholservering räknas alla former av servering av alkohol mot ersättning, även om den ingår i en annan avgift som till exempelvis en entréavgift. Tillståndet gäller för servering i lokalen du ansöker för.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod. Även alkoholservering vid catering för slutna sällskap, provsmakning och trafikservering (exempelvis servering på fartyg eller tåg) kräver tillstånd.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna 
 • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
Samtliga av punkterna ovan måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Krav för serveringstillstånd

För att beviljas ett serveringstillstånd som gäller tills vidare (stadigvarande) behöver du som sökande och din verksamhet uppfylla en del krav på lämplighet:

 • Du som ansöker ska ha fyllt 20 år.
 • Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet, till exempel att du har skött din bokföring och betalat dina skatter och avgifter i tid. Din personliga lämplighet prövas också, du får till exempel inte vara straffad för något allvarligare brott. 
 • Du behöver visa att du har kunskap om alkohollagen. Det gör du genom att genomföra ett kunskapsprov hos kommunen. Om du har ett serveringstillstånd idag som minst motsvarar den aktuella ansökan, och det inte finns skäl att ifrågasätta dina kunskaper, behöver du inte göra provet. 
 • Du ska kunna redogöra för finansieringen, det vill säga varifrån pengarna som finansierar verksamheten kommer.  
 • Du måste visa att du har rätt att använda lokalen (hyreskontrakt eller köpekontrakt). 
 • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas. 
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt. 
 • Det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. Kontakta kommunens räddningstjänst för mer information.

Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten, till exempel finansiärer och restaurangchef. 

Läs mer i Karlskrona kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd, pdf

Sök tillstånd direkt på webben

Behöver du hjälp?
Om du vill kan du boka tid för rådgivning innan du gör din ansökan.

Boka tid

Servering till allmänheten

Stadigvarande

Tillfälligt

Gemensam servering & provsmakning

Servering till slutna sällskap och cateringverksamhet

Med slutet sällskap menas en begränsad grupp av personer som har ett gemensamt intresse i en förening, företag eller något annat sammanhang utanför tillställningen där alkoholen ska serveras.

Stadigvarande

Tillfälligt

Ändra eller uppdatera befintligt tillstånd

Efter ansökan

Så lång tid tar det

Handläggningstiden för en ansökan är cirka 6-8 veckor efter det att ansökan är komplett.

Kunskapsprov är obligatoriskt

För att få serveringstillstånd måste du genomföra ett kunskapsprov på plats hos kommunens alkoholhandläggare. Provet ska göras inom 90 minuter och består av cirka 30-60 frågor, beroende på vilket tillstånd du söker. Frågorna handlar om alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering.

Läs mer och boka tid för kunskapsprov

Avslag och överklagan

Du kan överklaga ett eventuellt avslag inom tre veckor efter att du fått beslutet. Överklagandet görs skriftligen till socialförvaltningen, Karlskrona kommun.

Vilka fler behöver du kontakta?

Serveringstillståndet är bara en av delarna som krävs för att få servera alkohol. Beroende på hur din verksamhet ser ut kan du behöva fler tillstånd eller ta kontakt med till exempel räddningstjänsten.

Innan du kan söka ska lokalen vara registrerad som livsmedelslokal.
Registrering av livsmedelsanläggning

Lokalen måste vara godkänd av räddningstjänsten.
Brandskydd i serveringslokal, Räddningstjänsten Östra Blekinges webbplats 

Om du söker tillstånd även för uteservering (ska anges i ansökan) behöver du först göra en ansökan hos Polisen för att få använda allmän plats.
Ansökan om uteservering, Polisens webbplats

Vad kostar det?

Avgiften för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska betalas in i samband med ansökan på bankgiro 5321-9036. Skriv i meddelandet vad ansökan gäller och vem som är sökande, till exempel "Ansökan tillfälligt serveringstillstånd. Avser Företaget AB". 

Utöver ansökningsavgiften tillkommer en fast, årlig avgift för tillsyn.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn, pdf

Mer information

Riktlinjer

Karlskrona kommuns riktlinjer för alkoholserveringstillstånd, pdf

Restaurangrapport

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna in en så kallad restaurangrapport med uppgifter om bland annat omsättning och inköpta volymer alkohol under året.

Restaurangrapport, pdf

Läs mer om restaurangrapporten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-01
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Regler-och-tillstand/Serveringstillstand/