Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Arbete & Företag
  •  / Frågor och svar om utveckling, etablering och start av föret...

Frågor och svar om utveckling, etablering och start av företag

Här hittar du vanliga frågor och svar som handlar om att starta, driva eller utveckla olika verksamheter.


Svar:

Hur startar jag ett företag

Vad roligt att du går i tankarna att starta ett företag. Att starta företag är kul, spännande och kanske lite nervöst.

Här kan du läsa mer om att starta företag.

Du kan också kontakta nyföretagarcentrum nyforetagarcentrum.se/karlskrona

Jag har en affärsidé, vad gör jag nu?

Det finns flera origanisationer som kan hjälpa dig att komma igång med din affärsidé här.

Här kan du boka tid hos NyföretagarCentrum för att få gratis rådgivning.

Jag vill starta en restaurang, vad ska jag tänka på?

När du ska starta en restaurang är det många saker du behöver tänka på. Du behöver registrera din verksamhet hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur du startar restaurang.

Ska du dessutom servera alkohol i din restauran behöver du ha ett serveringstillstånd.

Här kan du läsa mer om serveringstillstånd och hur du söker det.

Ska du bygga en ny restaurang behöver du också bygglov. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av byggnaden om du vill starta din restaurang i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om bygglov.

Checklista för att starta restaurang

Om du planerar att starta en restaurang är ett bra första steg att skapa en personlig checklista. Den ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka för att starta restaurang. Genom att svara på några frågor får du snabbt en översikt över de uppgifter du behöver lämna till olika myndigheter och din kommun.

Här kan du svara på frågorna och skapa en personlig checklista.

Jag behöver en billig lokal till mitt företag, var kan jag hitta det?

Vi har samlat all information om var du kan hitta lediga lokaler i Karlskrona på en sida.

Här kan du hitta all information om lediga lokaler i Karlskrona.

Jag vill starta en livsmedelsbutik, vilka tillstånd krävs?

Om du vill starta en livsmedelsbutik är en bra början att läsa om vilka regler som gäller för livsmedelsbutiker.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för livsmedelsbutiker.

Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av byggnaden om du vill starta din livsmedelsbutik i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om bygglov.

 

Jag vill starta ett café, vad behöver jag veta?

För att starta ett café ska du börja med att läsa på vad som gäller för att starta en livsmedelsverksamhet i kommunen.

Här kan du läsa mer om att starta livsmedelsverksamhet.

Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en byggnad om du vill starta ditt café i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om bygglov.

Hur får jag serveringstillstånd?

Behöver du serveringstillstånd ska du skicka in en ansökan om serveringstillstånd till tillståndsenheten, som bedömer om du uppfyller de krav som ställs i alkohollagen.

Här kan du läsa mer om hur det går till och vad som krävs.

Jag vill använda offentlig mark för ett arrangemang, vad gäller
då?

Vill du använda allmän mark behöver du ha ett tillstånd från polisen. Tillståndsbeviset skrivs i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur du söker tillstånd.  

Om du tänker ställa upp en bod eller liknande på marken behöver du också ansöka om bygglov.

Här kan du läsa mer om bygglov.

Vad gör jag med sopor och avfall från min verksamhet?

Det är Affärsverken i Karlskrona som ansvarar för allt som rör avfall och återvinning i kommunen. Karlskrona kommuns kundservice kan svara på frågor om abonnemang och fakturor, hämtningstider för hushållsavfall, återvinningscentraler, enskilda avlopp och fettavskiljare.

Du når kundservice på telefon 0455- 30 30 00.

Kontakta gärna Affärsverken för mer information.

Finns det bidrag att söka för att starta företag?

Karlskrona kommun ger inga bidrag till dig som startar bolag, men det finns andra sätt att finansiera din verksamhet.

Här kan du läsa mer om finansiering.

Är det tillåtet att sätta upp en banderoll, skylt eller flagga på fasaden till mitt företag eller min fastighet?

Om du vill sätta upp en banderoll, skylt eller flagga på en byggnad behöver du ha bygglov för detta.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bygglov och vilka regler som gäller för skyltning.

Behöver jag tillstånd för att starta en biluthyrning?

Ja, du behöver tillstånd från Transportstyrelsen för att få starta en biluthyrning.

Läs mer om detta på Transportstyrelsens webbplats.

Jag vill starta en transport- eller budfirma, behöver jag något tillstånd för det?

Om du vill starta en transport- eller budfirma behöver du tillstånd för yrkestrafik från Transportstyrelsen.

Här kan du läsa mer om tillstånd för yrkestrafik.

Hur får jag en tillfällig plats på en torghandel för att under en kortare tid sälja till exempel grönsaker?

Ska du använda en tillfällig torgplats i Karlskrona behöver du tillstånd.

Här kan du läsa mer om torghandel.

Ska du sälja frukt och grönsaker eller något annat som är ät- och drickbart ska du anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur du gör anmälan.

Hur kan jag få kapital för att starta en ny verksamhet?

Det finns olika organisationer som kan hjälpa dig med finansiering av ditt bolag. Till exempel ALMI företagspartner.

Kontakta Nyföretagarcentrum för mer information.

Jag behöver en parkeringsplats för min verksamhet, hur skaffar jag en sådan?

Karlskrona kommun har en parkeringspolicy för Trossö.

Här kan du läsa mer om parkering i Karlskrona.

 

Jag behöver ställa en container eller big bag utanför huset, får jag det?

Om du vill ställa en container eller big bag utanför huset behöver du ha tillstånd för det.

Här kan du läsa mer om hur du får tillstånd för att använda allmän mark.

Om jag vill starta ett gatukök eller en glasskiosk, vad behöver jag
göra?

När du vill öppna ett gatukök eller en glasskiosk behöver du tillstånd för att få använda allmän mark.

Här kan du läsa mer om hur du får tillstånd för att använda allmän mark.

Du behöver också registrera din verksamhet hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar din verksamhet.

Om vill ställa upp en bod på den önskade försäljningsplatsen behöver du ha bygglov.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bygglov.

Jag vill driva en kennel, vad ska jag tänka på?

Om du vill starta en kennel ska du vända dig till länsstyrelsen.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

 

Jag vill starta en biltvätt, vad ska jag tänka på då?

En biltvätt klassas som en miljöfarlig verksamhet.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för miljöfarlig verksamhet.

Om du vill starta en biltvätt behöver du också bygglov. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en byggnad om du vill starta din biltvätt i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om hur du söker bygglov.

 

Jag vill starta en ridskola, hur gör jag då?

Om du vill starta en ridskola ska du vända dig till länsstyrelsen.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats.

Jag vill starta en tandläkarmottagning, vad behöver jag göra?

Här hittar du information om olika krav som gäller för tandvård om du vill öppna en tandläkarmottagning.

Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en lokal om den tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker bygglov.

Jag vill starta ett hunddagis, vad ska jag tänka på?

Om du vill starta ett hunddagis ska du vända dig till länsstyrelsen.

Läs mer om djurskydd på länsstyrelsens webbplats.

Om jag vill starta ett tvätteri, vad behöver jag tänka på?

Ett tvätteri klassas som miljöfarlig verksamhet.

Här kan du läsa mer om miljöfarlig verksamet.

Om du vill bygga ett nytt tvätteri behöver du bygglov. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av byggnaden om du vill starta ditt tvätteri i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om hur du söker bygglov.

Jag vill starta förskola i privat regi, vad ska jag tänka på?

Om du vill starta en förskola i privat regi behöver du söka tillstånd för detta hos Skolinspektionen.

Läs mer om detta på Skolinspektionens webbplats.

Du behöver också läsa på vad som gäller för förskolor i Karlskrona.

Läs på vad som gäller för förskolor i Karlskrona här.

Om du ska bygga en ny förskola behöver du ansöka om bygglov. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en byggnad om du vill starta din förskola i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bygglov.

Förskolor, skolor och fritidshem är enligt miljöbalken anmälningspliktiga verksamheter. Det innebär att de ska leva upp till kraven om verksamhetsutövares egenkontroll och arbeta förebyggande med risker som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöavdelningen på Karlskrona kommun kontrollerar att kraven uppfylls.

Om du startar en ny verksamhet eller utökar din befintliga verksamhet med nya lokaler ska detta anmälas till miljöavdelningen. Ett övertagande av en befintlig skola eller förskola ska också anmälas. Vid handtering av mat på skolan eller förskolan behövs det tillstånd för livsmedelsregistrering.

Läs mer om att anmäla en förskola.

Jag vill ta över eller köpa ett befintligt företag, var hittar jag företag till salu?

Det är bolagsplatsen.se som samlar alla företag som är till salu över hela landet. De listar också flera företagsförmedlare i Karlskrona som kan vara dig till hjälp. Almi Företagspartner kan också hjälpa dig komma i kontakt med företag.

Läs mer på Bolagsplatsens webbplats.
Läs mer om Almi Företagspartner.

Jag vill öppna ett vandrarhem eller bed & breakfast-boende, vad ska jag tänka på?

Om du ska bygga ett nytt boende behöver du ansöka om bygglov. Ska du använda en lokal som tidigare använts till något annat kan du behöva göra en anmälan om förändrad användning av byggnaden.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bygglov.

Eftersom du serverar mat på ett vandrahem eller bed & breakfast behöver du också registrera din verksamhet hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om att starta matservering.

En vän till mig vill starta ett företag, men hon talar inte så bra svenska och har inte drivit företag i Sverige tidigare. Vem kan hjälpa henne?

Nyföretagarcentrum kan hjälpa din vän på engelska.

Här hittar du kontaktuppgifter till Nyföretagarcentrum.

Behöver du hjälp på något annat språk än svenska och engelska? Almis IFS-rådgivning riktar sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige.

Ta kontakt med IFS Rådgivning/Almi.

Jag vill starta en grundskola i privat regi, vad behöver jag göra?

För att starta en grundskola i privat regi behöver du ett tillstånd från Skolverket. För att bli godkänd måste friskolan bland annat följa läroplanens värdegrunder om demokrati, jämställdhet och solidaritet, vara öppen för alla elever och avgiftsfri.

Läs mer om detta på Skolverkets webbplats.

Friskolornas Riksförbund kan också ge dig mer information inför starten av en friskola eller enskilt driven grundskola.

Läs mer på Friskolornas Riksförbunds webbplats.

Om du ska bygga en ny skola behöver du också ansöka om bygglov. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en byggnad om du vill starta din skola i en lokal som tidigare använts för något annat. 

Här kan du läsa mer om hur du söker bygglov.

Förskolor, skolor och fritidshem är enligt miljöbalken anmälningspliktiga verksamheter. Det innebär att de ska leva upp till kraven om verksamhetsutövares egenkontroll och arbeta förebyggande med risker som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöavdelningen på Karlskrona kommun kontrollerar att kraven uppfylls.

Om du startar en ny verksamhet eller utökar din befintliga verksamhet med nya lokaler ska detta anmälas till miljöavdelningen. Ett övertagande av en befintlig skola eller förskola ska också anmälas. Vid handtering av mat på skolan eller förskolan behövs det tillstånd för livsmedelsregistrering.

Läs mer om att anmäla en grundskola.

Här hittar du kontaktinformation till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad gäller när man använder sig av en mobil försäljningsplats, till exempel en vagn eller en bil?

För att få ställa upp en mobil försäljningsplats på allmän mark behöver du ha tillstånd.

Här kan du läsa mer om tillstånd för allmän mark.

Om du ska sälja något ät- eller drickbart ska du också registrera din verksamhet hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur du registrera din verksamhet.

Jag vill starta en verksamhet med inriktning på skönhet- eller kroppsvård?

Vill du starta en verksamhet som är inriktad på skönhet- eller kroppsvård räknas det som en behandlingslokal.

Här kan du läsa mer om hygienisk verksamhet.

Jag vill starta en zoo-butik, hur gör jag?

Om du vill starta en zoo-butik ska du vända dig till länsstyrelsen.

Här kan du läsa mer på Länsstyrelsens webbplats.

Du kan även behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en byggnad om du vill starta din zoo-butik i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om hur du söker bygglov.

Vad krävs för att starta en bilverkstad?

En bilverkstad klassas som miljöfarlig verksamhet.

Här kan du läsa mer om miljöfarlig verksamhet.

Du behöver se till att brandfarliga och explosiva produkter hanteras på rätt sätt. Du måste även se till att din verkstad har ett tillräckligt brandskydd.

På Räddningstjänstens webbplats kan du läsa mer om brandskydd.

Du behöver bygglov om du vill bygga en ny bilverkstad. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en byggnad om du vill starta din bilverkstad i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bygglov.

Jag vill starta en gymnasieskola i privat regi, vad krävs för det? 

För att få starta en gymnasieskola i privat regi behöver du ett tillstånd. Skolverket är den myndighet som ger tillstånd till friskolor och privat drivna gymnasieskolor. För att bli godkänd måste friskolan bland annat följa läroplanens värdegrunder om demokrati, jämställdhet och solidaritet, vara öppen för alla elever och avgiftsfri. Vänd dig direkt till Skolverket för mer information om vad du behöver för att öppna en privat driven gymnasieskola.

Läs mer på Skolverkets webbplats.

Friskolornas Riksförbund kan ge dig mer information inför starten av en friskola eller enskilt driven grundskola.

Läs mer på Friskolornas riksförbunds webbplats.

Om du ska bygga en ny skola behöver du ansöka om bygglov. Du kan också behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan om ändrad användning av en byggnad om du vill starta din skola i en lokal som tidigare använts för något annat.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om bygglov.

Förskolor, skolor och fritidshem är enligt miljöbalken anmälningspliktiga verksamheter. Det innebär att de ska leva upp till kraven om verksamhetsutövares egenkontroll och arbeta förebyggande med risker som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Miljöavdelningen på Karlskrona kommun kontrollerar att kraven uppfylls.

Om du startar en ny verksamhet eller utökar din befintliga verksamhet med nya lokaler ska detta anmälas till miljöavdelningen. Ett övertagande av en befintlig skola eller förskola ska också anmälas. Vid handtering av mat på skolan eller förskolan behövs det tillstånd för livsmedelsregistrering.

Läs mer om att anmäla en skola.

Här hittar du kontaktuppgifter till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om jag vill sälja till exempel kaffe, glass, böcker eller kläder på stadens gator eller parker, vilka tillstånd behöver jag?

Om du ska sälja kaffe och glass på stadens gator eller i parker ska du registerera detta hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om hur du registrerar din verksamhet.

Du behöver också söka tillstånd för att få använda allmän mark. Ska du inte sälja något ät- eller drickbart behöver du bara tillstånd för markupplåtelse.

Här kan du läsa mer om tillstånd för allmän mark.

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-05
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Vanliga-fragor--svar/