Logga för utskrift

Landsbygdsforum 2017

Publicerad 5 maj 2017 15:40 | Uppdaterad 5 maj 2017 15:42
Vill du vara med och påverka utvecklingen av Karlskronas landsbygd? Välkommen till årets landsbygdsforum den 9 maj klockan 16.00 – 20.30 på Litorina Folkhögskola.

Program
16.00  Inledning kommundirektör Carl-Martin Lanér
16.10  Ordförande i landsbygdskommittén Johan Persson berättar om slutbetänkandet
för en sammanhållande nationell landsbygdspolitik.
16.55 Frågor till Johan Persson
17.10 Rektor Agrita Martinsone presenterar Litorina Folkhögskola

17.30 Lättare måltid

18.00 Inledning för diskussion av Karlskrona kommuns Landsbygdsstrategi 2018 - 2022 och kortare inspel till de fem olika temagrupperna (se nedan)

19.00 Workshop om de fem olika teman. Vid anmälan ange vilken temagrupp du vill delta i. Under ”Attraktiva livsmiljöer” kommer fokus att var på boendefrågan.
 
Dricka och frukt serveras under workshopen.

19.45 Korta redovisningar
20.15 Summering
20.30 Avslut

Anmäl dig till Landsbygdsforum 2017 här

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-05
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/naringslivsnyheter/Landsbygdsforum-2017/