Logga för utskrift

Avgifter och avgiftsreducering


Avgift för förskola och fritidshem beräknas på hushållets sammanlagda inkomst oberoende om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Vid gemensam vårdnad, där föräldrarna/vårdnadshavarna inte bor ihop och barnet/barnen bor växelvis i båda hushållen, beräknas avgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst (årsinkomst/12), barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform. Om hushållets bruttoinkomst är  45 390  kr eller mer debiteras maxavgift. Avgift debiteras tolv månader per år, vilket innebär att avgift tas ut även under semester och annan ledighet.

Abonnerar på sin plats
Man abonnerar på sin plats och betalar för den överenskomna omsorgstiden. "Icke nyttjad" tid kan ej sparas för senare bruk.

Byte av förskoleplats
Vid byte av förskoleplats blir det inget uppehåll i debiteringen. Om du vill säga upp en plats för att efter uppsägningstiden (två månader) söka ny plats, så kom ihåg att det inte går att ställa sig i kö för ny förskoleplats förrän uppsägningstiden har gått ut.
 
En plats i förskola och fritidshem abonnerar man på. Det går alltså inte att säga upp sin plats för korta perioder, till exempel sommarmånaderna.

Lämna inkomstuppgifter
Inkomstuppgift skall lämnas när barnet placeras och därefter vid inkomstförändring. Om inte inkomstuppgift lämnas debiteras högsta avgift.
Du kan uppge inkomst eller acceptera maxtaxa via e-tjänsten på www.karlskrona.se eller på särskild blankett. 

Kunskapsförvaltningen genomför årligen en efterkontroll hos Skatteverket mot avgiftsgrundande inkomster varefter avgiftsjustering sker.

Räkna ut din avgift
I taxebroschyren kan du läsa vad som räknas som avgiftsgrundande inkomst och här finns också en taxetabell om du vill räkna ut din avgift. Kunskapsförvaltningen kan göra kontroll av föräldrarnas/vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.
Om du väljer maxavgift omfattas du inte av den årliga efterkontrollen hos Skatteverket.

Reducerad avgift
Reducering av avgift på grund av barnets sjukdom ges efter det att föräldrarna/vårdnadshavarna utnyttjat alla dagar för vård av barn hos Försäkringskassan. Ansökan med intyg från Försäkringskassan inlämnas av föräldrarna/vårdnadshavarna. Verksamhetschefen beviljar avgiftsreducering.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Avgifter/Avgifter-och-avgiftsreducering/