Logga för utskrift

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till förskolebarn, deras föräldrar samt till andra vuxna som besöker öppen förskola tillsammans med barnen.

Den öppna förskolans uppgift är att i nära samarbete med de vuxna besökarna erbjuda barn en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. De pedagogiska och sociala inslagen är ofta sammanvävda.

Plats: Kungsmarksplan 3
Telefon 0455-30 37 70

Ordinarie öppettider

Måndag-fredag kl. 8.30-12.00
Babycafé 0 - 1,5 år tisdag och torsdag kl. 13.00-15.30


 

  • Kontakt

    • Kunskapsförvaltningen
    • 371 83 Karlskrona
    • Besöksadress: Ö Hamngatan 7 B
    • Telefon: 0455-30 30 00

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Oppen-forskola/