Logga för utskrift

Anmälan och kö

Anmäl ditt barn till förskola eller fritidshem så tidigt som möjligt. Som ködatum gäller dock anmälningsdatum tidigast nio månader före önskad placering.

Du kan göra anmälan på kommunens hemsida via självservice eller på särskild blankett.

Om barnet inte får önskat 1:a handsalternativ tillgodosett kan det stå kvar i kön med sitt ursprungliga ködatum.

Här hittar du mer information om anmälan och köregler »

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Anmalan-och-ko-/