Logga för utskrift

Kontaktplats

Genom kontaktplats i förskolan ges möjlighet att göra uppehåll med barnets placering på förskolan under föräldrarnas föräldraledighet. Familjen erbjuds att hålla kontakten med förskolan och barnet garanteras att återfå plats på den förskola (eventuellt ej på samma avdelning) det varit innan syskonet föddes.
Garantin gäller enbart för placeringar i augusti/september och familjer med kontaktplats får i samband med placeringsarbetet inför denna period förfrågan om önskat placeringsdatum.

Under uppehållet, som måste omfatta minst sex sammanhängande månader, betalas ingen avgift för platsen.

Möjligheten till syskonförtur påverkas inte av uppehållet.

Hur kontakten med förskolan ska upprätthållas bestäms i överenskommelse med personalen samt förskolechefen. Under besöken, som erbjuds en gång i veckan med ca 2 timmar, är föräldrarna alltid ansvariga för tillsynen av sitt/sina barn.

Önskemål om placering vid annan tidpunkt än augusti/september måste anmälas till ordinarie kö och någon garanti för placering på den förskola barnet tidigare varit på lämnas inte.

För information om kontaktplats i förskola som drivs i enskild regi, kontakta respektive förskola.

För mer information, kontakta

Pernilla Ekengren Remberg
Telefon 0455-30 36 16

 

 
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Kontaktplats/