Logga för utskrift

Omsorgstid

Barnets omsorgstid är den tid föräldrarna arbetar eller studerar samt skälig tid för resor till och från arbetet eller utbildningsplatsen. Omsorgstiden ska utgå från anställningsförhållande under normal period; tex. ska inte semester, ferieuppehåll, helgdagar (”röda dagar”) och dylikt utgöra underlag vid beräkning av omsorgsbehovet.

”Icke nyttjad” tid kan inte sparas för senare bruk.

Du kan ändra omsorgstid för ditt barn antingen på hemsidan via självservice eller på särskild blankett.

Tillägg för kommunal verksamhet

Anmälan om ändrad omsorgstid ska göras senast 7 dagar innan ändringen träder i kraft.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-30
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Regler-och-tillampningar/Omsorgstid/