Logga för utskrift

Ansökan om förskola och fritidshem

Ansök om plats för ditt barn till förskola eller fritidshem så tidigt som möjligt, dock tidigast 9 månader före önskad placering.

Pojke

Du kan skicka in din ansökan via Självservice - barnomsorgens webbtjänst eller skriftligt på särskild blankett.

Allmänna regler

Kommunen ska erbjuda förskola och fritidshem som behövs med hänsyn till föräldrars arbetstid/studietidsomfattning plus restid. Arbetet eller studierna skall ha en varaktighet om minst 2 månader.

Ditt barn har rätt till plats i förskola med max 15 timmar per vecka om du är arbetslös eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn. Skolbarn vars föräldrar är arbetslösa erbjuds fritidshem med max 5 timmar per vecka och under lov motsvarande 15 timmar per vecka. Hur timmarna ska förläggas beslutas av förskolechef/rektor. Skolbarn vars föräldrar är föräldralediga har inte rätt till fritidshem.

Barn som har placering för eget behov eller som har behov av särskilt stöd är omsorgstiden den tid som beslutats för placeringen.

På begäran av förskolechef/rektor skall anställningsbevis eller intyg om studier (eller liknande) kunna uppvisas av vårdnadshavarna.

Det är hemkommunen som ansvarar för att ditt barn erbjuds förskola och fritidshem.

Ditt barn kan få plats i förskola från den månad barnet fyller 1 år.

Fritidshemmen omfattar verksamhet för barn som går i förskoleklass, grundskola och särskola fram till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Vilka förskolor och fritidshem som finns i kommunen hittar du på Hitta & Jämför under respektive omsorgsform, förskolor/pedagogisk omsorg och grundskola (här finns även fritidshemmen).

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-19
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Forskoleverksamhet/Soka-barnomsorg/