Logga för utskrift

G Suite (f.d. GAFE) i skolan

Karlskronas kommuns grundskolor använder sedan hösten 2016 en gemensam plattform för kommunikation mellan elever och lärare - G Suite (f.d. Google Apps for Education, GAFE).

För dig som vårdnadshavare innebär inte G Suite någon skillnad i kommunikationen med skolan. Sjukfrånvaro, individuella utvecklingsplaner och omdömen kommer fortsatt att registereras i skolportalen Edwise.

Vad är G Suite?

G Suite möjliggör för elever och personal att skapa, spara och dela dokument i skolarbetet. Tillsammans kan de på ett förenklat sätt kommunicera med varandra, följa skoluppgifter, skapa gemensamma samarbetsytor och snabbt ta del av information. G Suite används även i form av e-post, aviseringar via e-post, chatt och i vissa fall videomöten och seminarier.

Hur hjälper G Suite till i utbildningen?

G Suite är en så kallad molntjänst och möjliggör nya samarbetssätt och möjligheter till kommunikation mellan elever och lärare. Nu är det direkt möjligt att redigera, lagra eller dela dokument i molnet. Det ger också tillgång till webbaserade tjänster som alltid finns tillgängliga från alla olika typer av datorer, läsplattor eller mobiltelefoner med internetuppkoppling. Lärare och elever får också tillgång till kontinuerliga uppdateringar när det gäller pedagogisk och teknisk utveckling av de olika verktygen.

Säkerhet och sekretess

Karlskrona kommun kommer inte att lägga in eller handskas med känsliga personuppgifter, till exempel sjukfrånvaro, individuella utvecklingsplaner eller omdömen i G Suite. För dessa funktioner används skolportalen Edwise med högre säkerhet och starkare inloggningskrav. Karlskrona kommun har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google kring personuppgifter som ska säkerställa korrekt behandling av personuppgifter.

Personuppgifter

All information som går att koppla till en specifik individ är en personuppgift. Hur personuppgifter får användas regleras i personuppgiftslagen som är till för att skydda integriteten för den enskilde.

Skolan hanterar elevernas personuppgifter i databaser, register och IT-system. Det gäller till exempel för att registrera betyg och närvaro.  

När det gäller G Suite kommer uppgifter om användarnas namn, personnummer, klass och grupptillhörighet hämtas från vår elevdatabas Pro Capita. Dessa personuppgifter lämnas inte vidare till annan part, utan har som enda syfte att skapa användarkonton och en organisationsstruktur i G Suite på grupp och klassnivå för skolorna.

Tänk på

När en elev flyttar från kommunen eller slutar i kommunal skola avslutas elevens konto i G Suite och både personuppgifter och sparat arbetsmaterial raderas. Om du som elev vill ha kvar skolarbete, bilder, filmer eller annat som finns sparat i ditt G Suite-konto måste du själv flytta över detta till ett privat konto innan du slutar.

Om du har frågor, vill få ett registerutdrag eller rättelse kring dina personuppgifter kontakta:

Anders Karlsson
grund- och förskolor
0455- 30 30 82

G Suite används sedan 2015 även i gymnasieskolorna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-03-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/GAFE-i-grundskolan/