Logga för utskrift

Kvalitet och utveckling

Vår uppgift är att arbeta med kvalitetsuppföljning och processtöd för utveckling. Vi har en kvalitetsstab som, utifrån kommunala och nationella styrdokument, systematiskt utvärderar, granskar och jämför resultat och analyser av det samlade tillståndet i förskolor, fritidshem och skolor. Syftet med vårt arbete är att inspirera och stärka våra medarbetare i sina yrkesroller – samt stimulera till verksamhetsutveckling i stort.

Förutom ovanstående har vi också som uppdrag att förse kunskapsnämnden med utredningar och beslutsunderlag. Vi handlägger ärenden av juridisk karaktär. Förvaltningens centrala stödteam ingår i enheten för kvalitet och utveckling och erbjuder konsultation, handledning och utredningsstöd till verksamheterna i deras arbete för varje barns/elevs rätt till utveckling och lärande.

Stödteamet utgörs av pedagoger, psykologer, logopeder samt samordning för grundsärskolan och har samarbete med verksamheterna på organisations-, grupp-, och individnivå.Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/