Logga för utskrift

Likabehandling

Vad innebär lagen om förbud mot all kränkande behandling?

Riksdagen har fattat beslut om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Den så kallade Likabehandlingslagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder förbjuds i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning.

Lagen omfattar all verksamhet som beskrivs i skollagen: förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning. Lagen trädde i kraft den 1 april 2006.

Verksamheternas likabehandlingsplaner finner du på skolornas hemsidor.

Du som barn
Kamratstödjarna
Länktips mobbning
Så säger lagen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-05-09
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Elevhalsa-/Likabehandling/