Logga för utskrift

Kunskap och lärande

Kunskapsförvaltningen stödjer undervisningen i ämnena matematik, biologi, fysik, kemi och teknik genom flera olika modeller som lärare kan ta del av.
-Skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla, NTA,
-Matteskatten
-Matteambassadörer
-Den röda tråden

Gemensamt är att programmen följer eleverna under hela deras tid i förskola och grundskola. Målet är att så gott som alla elever ska uppnå gymnasiebehörighet och att profilera de kommunala skolorna genom goda resultat.
Kommunens målsättning är att alla elever ska nå full behörighet till gymnasiet i matematik, biologi, fysik, kemi och teknik.

Karlskrona kommun deltar också i skolverkets försök med riksrekryterande spetsutbildningar på gymnasienivå. Leonardo, en matematisk spetsutbildning finns vid Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-08-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Kunskap-och-larande/