Logga för utskrift

Nominera till Guldboken

Engagerade vuxna, som goda ledare och förebilder, är viktiga för barns och elevers utveckling och lärande. Nu har du chansen att utse årets medarbetare i kunskapsförvaltningen.

Priset ska gå till en enskild medarbetare eller till ett arbetslag, som på ett betydande sätt har bidragit till att skapa den goda miljö som krävs för att stimulera barn och ungdomar till framgångar i sitt lärande och sin utveckling. Prissumman är på 5 000 kronor.

Alla som arbetar inom kommunal förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg kan få priset.

Anmälan av kandidater får göras av barn och elever, lärare, skolledare, föräldraråd, brukarråd eller motsvarande.

Nomineringen för ska vara inskickad senast den 28 februari.

Jag nominerar:
Arbetsplats för nominerad:
Motivering:
 
Kontaktuppgifter till mig som nominerar:
 
 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Kvalitet-och-Utveckling-/Nominera-till-Guldboken/