Logga för utskrift

Skolskjuts

Elever från förskoleklass till årskurs nio i kommunal skola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Om barnet har rätt till skolskjuts beror på avståndet mellan hemmet och skolan. Avståndet är olika beroende på vilken årskurs barnet går i.

Årskurs F-3: över två kilometer
Årskurs 4-6: över tre kilometer
Årskurs 7-9: över fyra kilometer

Skolskjuts ordnas även om eleven har växelvis boende mellan föräldrarna.

Mer information om skolskjuts:
Claes-Urban Persson, skolskjutsansvarig, 0455 - 30 36 15

Även rektor kan ge svar på skolskjutsfrågor.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-06-29
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Grundskola/Skolskjuts/