Logga för utskrift

Elevhälsa på gymnasiet

Elevhälsans uppdrag är att genom hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla våra elever och hjälpa dem att nå målen på sin utbildning. Elevhälsan består av specialpedagoger, skolsköterskor, skolläkare, psykolog och kuratorer.

De samlade kompetenserna arbetar, under ledning av rektorn, i ett elevhälsoteam, vars mål är att utveckla och skapa en skola där alla trivs och mår bra och därigenom uppnår goda resultat.

Skolsköterskor och skolläkare

Skolsköterskan följer elevernas hälsoutveckling, erbjuder hälsosamtal och utför eventuella vaccinationer. Tillgång till skolläkare finns.

Kontakta skolhälsovården

Kuratorer

Kuratorn ger råd och stöd i frågor som rör elevernas sociala situation liksom frågor som gäller elevernas psykiska hälsa som t.ex. nedstämdhet, stress och oro. Vid behov kan även psykolog konsulteras för utredningar och samtal.

Kontakta kuratorerna

Specialpedagoger

Specialpedagogen ger våra elever, utifrån deras behov, särskilt stöd, som baseras på en pedagogisk kartläggning.

Törnströmska
Anna Ljungberg, specialpedagog
Tel. 0455-30 37 24
This is an email address

af Chapman
Jenni Sundberg, specialpedagog 
Tel. 0455- 30 37 89
This is an email address

Fischerströmska
Åsa Johansson, specialpedagog för Introduktionsprogrammen.
Tel: 0455- 32 10 11
This is an email address

Ehrensvärdska
Peter Karlsson, specialpedagog
Tel: 0455-30 40 99
This is an email address

Kyrkan på skolan

Kontakta Kyrkan på skolan

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-11-14
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Elevhalsa-pa-gymnasiet/