Logga för utskrift

Läsårskort (f.d. busskort)

Om du bor mer än 5,5 km från skolan kommer du att få ett busskort. I kartan visas det område som ligger för nära skolan för att du ska få busskort.

Du som går på gymnasiet och bor i Karlskrona kommun har rätt att få ett läsårskort om du studerar på heltid och bor mer än 5,5 kilometer från skolan. Du behöver inte ansöka om att få läsårskortet , det delas ut vid skolstarten.

Du har rätt att få läsårskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

I kartan här nedanför visas det område som ligger för nära skolan för att du ska ha rätt att få ett sådant kort.

Så här fungerar kartan

Området som är markerat i kartan visar de adresser som ligger närmare än 5,5 km från skolan. Om du bor i området får du inget läsårskort.

Är du osäker kan du klicka på kartan på platsen där du bor. Då får du upp adressen och besked om du har rätt till läsårskort.


Kontantersättning

Om du bor mer än 4 km från närmaste busshållplats, kan du få kontantersättning för de faktiska kostnaderna för dessa resor.

Blankett för kontantersättning
Studieintyg kontantersättning

Länk till kartan

Karlskrona

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-08
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Lasarskort-fd-busskort/