Logga för utskrift

Ny skolorganisation i Karlskrona kommun klar

Publicerad 9 maj 2016 11:43 | Uppdaterad 9 maj 2016 11:44
Från och med hösten 2016 kommer skolorganisationen i Karlskrona kommun att se annorlunda ut. En förändring har gjorts med syftet att stärka det pedagogiska ledarskapet i skolorna och målet är att mer fokus ska kunna läggas på eleverna.

Den nya organisationen innebär inte någon större skillnad för elever eller vårdnadshavare. Elever kommer att gå kvar i samma skola som tidigare med samma lärare. Den enda skillnaden är att eleven kan komma att få en ny rektor eller förskolechef.

I och med den nya organisationen är tanken att barn och elevers resultat ska höjas både betygsmässigt men även trivsel- och arbetsmiljömässigt.

Förändringen av hur skolområdena ser ut kommer inte innebära att någon personal förlorar sin tjänst. Glädjande är istället att flera chefer som tidigare haft tidsbegränsade uppdrag kommer erbjudas fast anställning från och med hösten 2016.

- Nu är vi färdiga med det här steget i vår organisationsförändring. Vi är glada att kunna säga att vi förstärker vår organisation genom att erbjuda en fast anställning till personal som kan vår verksamhet och besitter rätt kompetens, säger Göran Palmér förvaltningschef.

Det som nu har beslutats är hur de olika skolområdena i kommunen ska se ut när det gäller rektorer och förskolechefer för varje förskola/skola.

Den nya organisationen träder i kraft hösten 2016.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-05-09
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Gymnasieskola/Nyheter-gymnasieskolan/Ny-skolorganisation-i-Karlskrona-kommun-klar-/