Logga för utskrift

Internationalisering i skolan

Med ordet internationalisering menar man oftast samarbete och utbyte mellan olika nationer. Genom samarbete, utbyte och kontaktskapande kan kunskap, erfarenheter och idéer utbytas. Det ger ömsesidig utveckling.
Vi i Sverige kan bidra med mycket till övriga länder, men vi har också en del att lära av andra. Det finns mycket att vinna bara på att möta andra kulturer och konfronteras med andra sätt att tänka.   Källa: www.utbyten.se

På dessa sidor finns presentation av förskolornas och skolornas internationella samarbeten och engagemang. Här finns också råd och stöd till dig som vill utveckla ditt internationaliseringsarbete.

Comeniusprojekt 

 • Förskola-grundskola-fritidsverksamhet:

  Johan Eggers
  Fritidspedagog Rödebyskolan
  tel. 0455 - 30 39 02
  e-post: This is an email address

  Gymnasieskolorna:

  Emilia Otterstam
  Skolambassadör för EU
  tel. 0455 - 30 41 00
  e-post:
  This is an email address

  Kunskapsförvaltningen:
  Elisabeth Hejman
  t.f. Avdelningschef Stöd, kvalitet och utveckling
  tel. 0455 - 32 13 32
  e-post: This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-01-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Internationellt_arbete/