Logga för utskrift

Obligatorisk förskoleklass från hösten 2018

Publicerad 5 mars 2018 08:52 | Uppdaterad 5 mars 2018 09:02
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år.
Förskoleklassens uppdrag
Förskoleklassens uppdrag är att, utifrån en helhetssyn på varje elev, stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Även att underlätta kontakter och social gemenskap ligger i uppdraget. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. 

Kommunal eller privat förskoleklass
Förskoleklasser kan vara kommunala eller fristående. Om förskoleklassen är kommunal är det kommunen som är ansvarig huvudman. För fristående förskoleklasser kan huvudmannen vara ett bolag, en stiftelse eller en förening. De fristående förskoleklasserna ska vara öppna för alla och undervisningen ska motsvara den som ges i kommunala förskoleklasser.

Val till förskoleklass
Även då förskoleklassen från och med höstterminen 2018 blir obligatorisk behövs inget skolval göras. Eleverna erbjuds plats på sin närhetsskola utifrån sina boendeadresser.

Om annan skola än närhetsskolan önskas måste däremot ett skolval göras via en självservicetjänst ,”Val till grundskolan”, på karlskrona.se.

Läs mer om obligatorisk förskoleklass

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-03-05
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Nyheter-Barn--Utbildning/Obligatorisk-forskoleklass-fran-hosten-2018-/