Logga för utskrift

Övriga utbildningar

Blekinge Tekniska Högskola

BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå, där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar på samhällets utmaningar. Utmärkande för BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar både utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

 

Litorina folkhögskola

Skolan har en klar Östersjöprofil, vilket betyder att man studerar länderna runt Östersjön extra och följer den utveckling som sker på ett nära håll.
Litorina folkhögskolas webbplats

Hyper Island

Hyper Islands webbplats

Karlskrona KompetensCenter

Karlskrona KompetensCenters loggaKarlskrona KompetensCenter, KKC, erbjuder alla anställda i Karlskrona kommun kompetensutveckling och konferensmöjligheter. Karlskrona KompetensCenter

 

Hermods Yrkeshögskola

logga HermodsHermods Yrkeshögskola hittar du på Drottninggatan endast 10 minuters promenad från järnvägsstationen.

Yrkeshögskoleutbildningar är en studieform direkt skapad efter näringslivets behov och syftar till att leda till jobb direkt efter examen. En av grundidéerna med en YH-utbildning är att kontinuerligt kombinera teori och praktik under hela studietiden. Hermods har 33 olika YH-utbildningar inom 7 olika inriktningar och på 8 orter. Om du föredrar att studera på distans så finns även den möjligheten.

Hermods Yrkeshögskola

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-12
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Ovriga-utbildningar/