Logga för utskrift

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och gymnasieskolan för att de har en utvecklingsstörning går i särskola. Till särskolan räknas grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Särvux är en egen skolform som vänder sig till psykiskt utvecklingsstörda vuxna som vill komplettera sin utbildning.

Läs mer om särskolan och särvux på Skolverkets hemsida.

Rektorer 

Tobias Garpenbeck
Gymnasiesärskolan, Törnströmska gymnasiet                      
Telefon: 0455-30 41 46           
E-post: This is an email address


Rose-Marie Olsson
LKC grundsärskola, Spandelstorps Grundsärskola och Solbacka Resurscentrum
Telefon: 0455-32 15 29
E-post: This is an email address 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/BarnochUtbildning/Sarskolan/