Logga för utskrift

Lekplatsen i Mimerslunden på Långö renoveras

Publicerad 10 mars 2017 11:22 | Uppdaterad 10 mars 2017 11:27
Under vecka 11 börjar arbetet med att renovera lekplatsen i Mimerslunden på Långö.

När renoveringen av lekplatsen är klar kommer här finnas flera nya saker i form av en ny lekställning med rutschkana och lekpaneler, två lekdjur och ett klätternät. Gungställningen och volträcket som finns här idag kommer att bli kvar. Det kommer fortsatt finnas möjlighet till boulespel i Mimerslunden. Och det kommer även bli en utökad sittyta med flera campingbord.

Ombyggnaden beräknas bli klar under april månad och under tiden renovering pågår kommer lekplatsen att vara avstängd. Samtidigt som renoveringen kommer en dränering att göras i den nedre delen av parken.

Under renoveringstiden hänvisas till lekplatsen i Egilslunden.

Har du frågor om renoveringen av lekplatsen kan du kontakta

Mia Blücher
0455 - 32 11 39

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-04-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Aktuellt-inom-Bostad--Miljo/Lekplatsen-i-Mimerslunden-pa-Lango-renoveras/