Logga för utskrift

Lekplatsen vid Chapmansplan stängs

Publicerad 11 juli 2017 08:39 | Uppdaterad 11 juli 2017 08:40
Lekplatsen vid Chapmansplan stängs under tiden som marksaneringsarbetena vid Idrottshallen pågår.

Arbetet med att riva den gamla Östersjöhallen och bygga en ny idrotts- och eventarena vid Idrottshallen pågår. En del i arbetet är att sanera marken innan bygget startar. Under tiden som det arbetet pågår kommer lekplatsen vid Chapmansplan att hållas stängd. Istället kan lekplatserna vid Amiralitetsparken och på Saltö användas.

Saneringsarbetena startar vecka 32, men provtagningar sker i området under tiden fram tills arbetet startar.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-11
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Aktuellt-inom-Bostad--Miljo/Lekplatsen-vid-Chapmansplan-stangs/