Logga för utskrift

Resurshushållningsplan i Karlskrona 2018-2025

Publicerad 10 juli 2017 15:24 | Uppdaterad 19 juli 2017 08:00
Karlskrona kommun har genom Affärsverken tagit fram ett förslag till kommunal avfalls-plan. Den innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i kommunen. Den berör bl. a. ökat återbruk, ökad återvinning, minskat matsvinn och minskad nedskräpning.

Planen finns att läsawww.affarsverken.se
och som kan även hämtas som pdf här via Karlskrona kommuns hemsida.

Den finns även i pappersformat i Affärsverkens reception på N Smedjegatan 53, i Karlskrona kommuns reception på Ö Hamngatan 7B, på Stadsbi-lioteket samt biblioteken i Rödeby, Lyckeby, Nättraby och Jämjö.

Lämna dina synpunkter senast den 15/9 till This is an email address eller märk ett brev med ”Resurshushållningsplan” och skicka till Affärsverken, Box 530, 371 23 Karlskrona.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Aktuellt-inom-Bostad--Miljo/Resurshushallningsplan-i-Karlskrona-2018-2025/