Logga för utskrift

Boendemiljö

Under denna sida har vi samlat information som berör både inomhus- och utomhusmiljön kring bostaden.

Tänk på att ansvaret för många inomhusmiljöfrågor ligger hos andra: till exempel en hyresvärd, en bostadsrättsförening eller hos dig själv som husägare eller boende.

Bostadsanpassning
Om du drabbats av någon skada eller sjukdom med funktionsnedsättning kan din bostad behöva anpassas.

Inomhusmiljö
Vi vistas mycket inomhus och därför är det viktigt för hälsan att miljön inne i våra bostäder är så bra som möjligt.

Utomhusmiljö
Informationen handlar både om de inbjudande och stimulerande inslagen i utomhusmiljön och om risker som bör förebyggas.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-03-10
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/