Logga för utskrift

Inomhusmiljö

Vi vistas mycket inomhus och därför är det viktigt för hälsan att miljön inne i våra bostäder är så bra som möjligt.

En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden måste också fungera ur hygienisk synpunkt.

Informationen här handlar om inomhusmiljön i hemmet. Tänk på att ansvaret för många inomhusmiljöfrågor ligger hos andra: till exempel en hyresvärd, en bostadsrättsförening eller hos dig själv som husägare eller boende.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-05-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Boendemiljo/Inomhusmiljo/