Logga för utskrift

Bredband

Bredbandsnätet i Karlskrona är förhållandevis väl utbyggt. Med fiberanslutning till Karlskronas stadsnät får du möjlighet att använda olika bredbandstjänster som till exempel internet, TV och telefoni. Stadsnätet är öppet, vilket innebär att du inte behöver binda dig till en leverantör utan kan välja fritt beroende på vilken tjänst du vill ha.

Stadsnätet är utbyggt i flerbostadshus, skolor, företag och många villor i stora delar av Karlskrona kommun och är redan nu förberett för framtidens digitala tjänster. Om du bor utanför tätorten finns möjlighet till bredband via så kallade byanät. Ett vanligt tillvägagångssätt är att invånarna i ett samhälle bildar en förening som tillsammans med lokala företag bygger ett områdesnät som ansluts till fibernätet. På landsbygden finns möjligheter till bidrag för utbyggnad av områdesnät.

Vill du ansluta dig?

I Karlskrona är det Affärsverken som ansvarar för utbygganden av bredband. På Affärsverkens webbplats kan du se om din adress är ansluten och anmäla ditt intresse för att ansluta till stadsnätet.

www.affarsverken.se/Privat/Stadsnat/

När kan jag få bredband?

Processen att få bredband ser lite olika ut beroende på var du bor. Den ungefärliga tiden det tar från att du anmäler intresse till dess att anslutningen är klar är: 

  • Tätort cirka 0,5-2 år
  • Byanät cirka 2-3 år
  • Område på landsbygden utanför byanät cirka 3-5 år

Alternativ till fiberanslutning

Fiberbaserat bredband är flexibelt och har mycket hög kapacitet men kräver en utbyggnad ända fram till hushållet. De alternativ som finns är:

  • Mobilt bredband. Det har lägre hastighet och påverkas av täckning och antal användare.
  • Adsl/vdsl är beroende av närheten till telefonstationen samt kvaliteten på telefonledningen.

Mål för hur bredband byggs ut i Blekinge

Arbetet med att bygga ut bredband i kommunen regleras i IT-infrastrukturprogrammet. Målen i programmet utgår från regeringens bredbandsstrategi och Länsstyrelsens ”Bredbandstrategi för Blekinge län”:

  • År 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden för Blekinges totala kommunikationsbehov.
  • År 2020 har minst 90 % av Blekinges hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.
  • År 2020 har alla Blekinges offentliga verksamheter och skolor tillgång till bredband om minst 100Mbit/s.

Läs mer i IT-infrastrukturprogrammet för Karlskrona kommun

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-01-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Boende/Bredband/