Logga för utskrift

Teckenspråk

  • I Karlskrona finns stora möjligheter att välja boende vid kusten, staden eller landsbygden. Det byggs cirka 400 nya bostäder om året och flera nya bostadsområden är under utveckling.

    På de här sidorna kan du bland annat söka bostad, lediga tomter eller bygglov. Du får veta mer om aktuella detaljplaner eller rådgivning kring energifrågor. Här finns också information om sopsortering och hur kommunen arbetar med hållbar utveckling.

    Kontaktuppgifter finns under respektive område.

    Bostad & Miljö

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-04-05
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bostad--Miljo1/