Logga för utskrift

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Detta gäller vid anmälan för anslutning av befintlig fastighet till kommunal vatten- och avloppsanläggning.

Innan anmälan

 • Innan handlingar för anmälan inlämnas skall ett godkännande om anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning finnas från drift- och serviceförvaltningen.

  Ingår du i en VA-förening behövs bara anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, endast för anslutning av befintlig fastighet till kommunal vatten- och avloppsanläggning.

  Om du har frågor kan du kontakta kommunens VA-rörnätavdelning på telefon 0455-30 33 69 eller 0455-30 32 98.

Krav på anmälan

 • Anmälan inlämnas senast 3 veckor innan installationsarbetet beräknas påbörjas.
  Situationsplan (ritning) som visar rördragningen i mark inlämnas.

Krav på kontrollansvarig

 • Arbetet skall utföras av behörig installatör.
 • Som kontrollansvarig godtages normalt byggherren, vid mer komplicerade installationer krävs dokumenterad behörighet.

Krav på kontrollplan

 • Förslag till kontrollplan skall inlämnas för godkännande innan installationsarbetet får påbörjas och startbesked utfärdas.

Slutbesked

 • När installationsarbetet är färdigt och den bestyrkta kontrollplanen inlämnats utfärdas ett slutbesked.
 • Dokumentet är ett besked på att installationsarbetet är färdigställt och uppfyller samhällskraven.

Samtliga handlingar inlämnas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Ö Hamngatan 7B
371 83 Karlskrona 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygganmalan-och-tillsyn/Anslutning-till-kommunalt-vatten-och-avlopp/