Logga för utskrift

Bygglov, marklov och rivningslov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Det krävs bygglov om du ska:

  • Bygga nytt eller bygga till
  • Göra en ändring som väsentligt påverkar hur byggnaden används
  • Bygga en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
  • Måla om eller byta fasadbeklädnad, taktäckning, eller något annat som avsevärt påverkar en byggnads yttre inom en detaljplan. För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Vad och hur får du bygga?

Du kan välja att söka bygglov för en eller flera åtgärder samtidigt eller göra en förenklad ansökan för just din åtgärd:

Så här ansöker du om bygglov

Läs mer om vad du behöver för att söka bygglov, se exempelritningar med mera.

Ta gärna hjälp av oss på Bygglovavdelningen om du känner dig osäker på vad som krävs för just din ansökan.

Vanliga frågor och svar om bygglov

Marklov och rivningslov

Marklov
Om du ska göra större förändringar av marknivån, fälla träd eller plantera skog kan du behöva ansöka om marklov. På din egen tomt behöver du inte söka marklov för de åtgärderna.

Läs mer om marklov

Rivningslov
Om du inom detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas också som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du både rivningslov och bygglov.

Läs mer om rivningslov

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-26
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygglov/