Logga för utskrift

Marklov och rivningslov

Du behöver ansöka om lov om du till exempel ska förändra marknivån, fälla träd eller riva en byggnad inom detaljplanerat område.

Hur vet jag om området är detaljplanerat?

Här hittar du alla gällande detaljplaner i Karlskrona.

Marklov

Om du ska göra större förändringar av marknivån, fälla träd eller plantera skog kan du behöva ansöka om marklov. På din egen tomt behöver du inte söka marklov för de åtgärderna.

Marklov behövs för schaktning eller utfyllnad när markens höjdläge avsevärt ändras inom ett område med detaljplan.

Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Läs mer och ansök om marklov

Rivningslov

Om du inom detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov.

Rivningslov krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas också som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Då behöver du både rivningslov och bygglov.

Läs mer om och ansök om rivningslov

Asbest och eternit

Läs mer om du ska riva något som innehåller asbest eller eternit

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-04-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Bygga/Bygglov/marklov-och-rivningslov/