Logga för utskrift

Förändringar i parkeringsstrategin under 2017

Förändringarna i parkeringsstrategin för centrala Karlskrona sker i två steg. Den 15 maj kommer servicetiderna att ändras och en parkeringsförbudszon införs på Trossö och Björkholmen. Samtidigt tas den blå parkeringszonen bort då grön zon utökas med tidigare blå zon. Den 1 oktober kommer boenderabatt att införas för de som bor på Trossö och Björkholmen. Samtidigt höjs avgiften för Trossökortet till 300 kronor i månaden.

Parkeringsstrategin ska öka tillgängligheten till centrum, göra det enklare att hitta parkering på Trossö och uppmuntra till fler som går, cyklar, åker buss eller samåker.

Den 15 maj införs en parkeringsförbudszon på Trossö och Björkholmen. Det innebär att det bara blir tillåtet att parkera på angivna platser. Samtidigt blir servicetiderna för städning kortare och gäller mellan klockan 08.00 – 10.00. Röd zon är oförändrad.

I oktober höjs avgiften för Trossökortet till 300 kronor och en boenderabatt införs för boende på Trossö och Björkholmen.

Förändringarna i korthet

15 maj:

 • Den blå zonen försvinner och ersätts av grön zon. Avgiften sänks då från 9 kr till 5 kr/tim.
 • Servicetiderna, för t.ex. städning och underhåll, ändras till klockan 8.00–10.00 på vardagar. På en del gator tas servicetiderna bort helt.
 • En så kallad parkeringsförbudszon införs på Trossö och Björkholmen. Där får du bara parkera när det finns en skylt som visar att det är tillåtet.

1 oktober:

 • Trossökortet höjs från 100 till 300 kronor/månaden. 
 • Boende på Trossö ska kunna köpa Trossökort för halva avgiften, det vill säga 150 kronor/månaden.
 • I parkerings-appen ska det gå att flytta Trossökortet mellan olika bilar.
 • Pappersbiljetten kommer att försvinna från flera automater i röd zon. I parkeringsautomaterna knappar du istället in ditt registreringsnummer. 
 • Det ska utredas om digitala skyltar som visar antalet lediga platser i parkeringshusen kan  införas.

Förslaget har arbetats fram i samarbete med bland annat Karlskrona City, Fastighetsägarna Syd och Cityfastighetsägarna i Karlskrona.

Parkeringsförbudszon

I en parkeringsförbudszon är det förbjudet att parkera fordon alla dagar i veckan om inget annat anges genom vägmärke. Förbudet gäller inte inom en särskilt anordnad parkeringsplats eller för cykel i cykelställ.

Vägmärken som visar när parkeringsförbudszon börjar och slutar:

Stadsförbudszon Stadsförbudszon slutar

Förändringar pågår – var uppmärksam på vad det står på skylten

Just nu görs det en rad olika förberedelser inför förändringarna i parkeringsstrategin. För att undvika böter bör du nu vara extra uppmärksam på vad det står på skyltarna när du ska parkera.

Exempel på förändringar just nu:

 • På Ronnebygatan 1-6 har är det nu fler platser med parkering i 10 min tillåten parkeringstid dagtid och några med 30 min tillåten parkeringstid dagtid. Dessa gäller måndag till fredag och är till för att underlätta för verksamheterna på gatan. 
   
 • På Ronnebygatan 2 har platsen för rörelsehindrad flyttats och gjorts större. Var uppmärksam på att det är skyltningen som gäller, inte gamla otydliga gatumålningar.
 • Stolpar monteras i nedgrävda fundament runtom på Trossö. Dessa kommer framöver att kompletteras med de p-skyltar som ska finnas på respektive plats. Detta görs för att mer exakt visa mellan vilka platser eller längs vilken sträcka man får stå när stadszonförbudet börjar gälla.
   
 • På Fortifikationsgatan 7-11 kommer parkeringsplatserna för rörelsehindrade att flyttas närmare torget där marken inte lutar lika mycket.
   
 • Många av lastplatserna som finns kommer att tidregleras och kompletteras med tilläggstavla ”P övrig tid”. Det gör det möjligt att parkera där på exempelvis nätter och helger när platsen inte används som lastplats. Många av platserna för parkering i 10 min kommer också att tidregleras till dagtid så att det blir tillåtet att parker där under nätterna.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-16
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Parkering/Forandringar-i-parkeringsstrategin-under-2017/