Logga för utskrift

Sandupptagning

 

Lastbil med sandupptagare på väg

Den sand som under vintern använts för halkbekämpning sopas upp på våren. På en del gator kan tillfälliga parkeringsförbud införas för att vi ska kunna ta upp sanden.

Tidsschema

Karlskrona kommun sopar upp sand mellan vecka 13 och 23 i områdena nedan under förutsättning att vädret tillåter. Blir det snö, frost och regn så gör vi uppehåll. På en del gator kan tillfälliga parkeringsförbud införas för att vi ska kunna ta upp sanden. Vänligen respektera dessa för det underlättar för oss att utföra arbetet på ett bra sätt. 

Övergripande cykelvägar:

Vecka 12 börjar sandupptagningen på övergripande cykelvägar.

Bussgator och större trafikleder:

Sandupptagning kommer att pågå mellan vecka 13 - 16.

Gator, vägar samt cykelvägar inom bostadsområden:

Vecka 13 - 16
Trossö, Björkholmen, Ekholmen och Saltö
(Trossö avser de gator som ej omfattas av den ordinarie sopningen.)

Vecka 17 - 19 
Mariedal, Ekeberg

Vecka 17 - 19
Backabo, Torskors

Vecka 17 - 19
Pantarholmen, Långö och Galgamarken

Vecka 20 - 22
Lyckeby, Knösö

Vecka 20 - 22 
Bergåsa, Hästö och Annebo

Vecka 21 - 22
Ringö, Verkö

Vecka 21 - 22
Lindesnäs, Björkhaga och Lilla Ekeberg

Vecka 21 -23
Spandelstorp, Hässlegården, Västra Gärde och Bastasjö

Fastighetsägares ansvar

Fastighetsägare har ansvar för att hålla rent på trottoaren utanför fastigheten. Växtlighet får inte skjuta ut över gångbanor på lägre höjd än 2,30 meter. Över väg får växtlighet inte skjuta ut på lägre höjd än 4,50 meter.

 Här kan du läsa mer om växtlighet vid gata/väg

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-03-18
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Skotsel-av-vagar/Sandupptagning/