Logga för utskrift

Frågor och svar om snöröjning

Här hittar du mer svar på vanliga frågor om snöröjning och halkbekämpning.

Frågor

När kommer plogbilen?

Hur kan jag som bilägare bidra till att underlätta snöröjningen?

Varför plogar man gång- och cykelbanan först istället för gatan/vägen?

Varför saltar kommunen vissa gator och grusar övriga gator?

Vem skottar gångbanan?

Måste plogbilen/traktorn lägga upp vallar vid garageuppfarten?

Vem har ansvar för istappar från fastigheter?

Hur gör man vid plogskador på till exempel en mur eller ett staket?

Svar

När kommer plogbilen?

Plogbilen kommer men exakt när är svårt att svara på. Först plogas snön omgående bort på de större vägarna. Målet är att de större vägarna samt huvudstråken för gång/cykel ska ha röjts innan morgontrafiken.

När snöfallet har upphört eller det har snöat mer än cirka 10 cm så snöröjs kommunens alla gator. Kommunens olika distrikt ska snöröjas och vara klara inom 24 timmar efter att snöfallet har upphört. Förutom kommunens egna plogbilar så jobbar även ett stort antal entreprenörer med att ploga våra gator.

Se kartor över kommunens ansvarsområde och prioriterade gång- och cykelvägar

Hur kan jag som bilägare bidra till att underlätta snöröjningen?

Det kan vara svårt för plogbilen att komma fram på gator med parkerade bilar. Om det är möjligt kan du underlätta för snöröjaren genom att parkera på fastighetsmark eller där det redan är plogat. Var uppmärksam på den parkeringstid och skyltning som gäller.

Så hjälper du oss i vårt arbete

Varför plogar man gång- och cykelbanan först istället för gatan/vägen?

Att gång- och cykelbanor prioriteras högt beror bland annat på att till exempel bilar och bussar har betydligt lättare att ta sig fram efter snöfall än oskyddade trafikanter som gående och cyklister.

Det är bättre att oskyddade trafikanter tar sig fram på plogade gång- och cykelbanor än på plogade gator/vägar.

Se kartan över de prioriterade gång- och cykelbanorna, pdf 1 MB

Varför saltar kommunen vissa gator och grusar övriga gator?

Salt används i första hand för att öka säkerheten på högtrafikerade vägar. Där fungerar grus inte lika bra eftersom den inte ligger kvar på vägbanan lika bra som salt, grusen åker ofta ner i dikeskanten. Grusen används ändå på högtrafikerade vägar när temperaturen är mycket låg, för då har saltet ingen verkan. 

Grus är skonsammare för miljön än salt och används på vägar där hastigheterna är låga. På Trossö samt övriga gator, gång- och cykelbanor används grus för halkbekämpning.

Vem skottar gångbanan?

Det är fastighetsägarens skyldighet att så fort som möjligt skotta bort snö och is på gångbanor och att sanda eller på annat sätt motverka halka på trottoarerna. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute i gatan.

Skulle det komma så mycket snö att den som sköter vägen måste använda gångbanan som uppsamlingsplats för snön så har fastighetsägaren inte längre ansvar för skottning och halkbekämpning.

Det är fastighetsägaren som ska sopa upp grusen när den inte längre behövs på trottoaren.

Måste plogbilen/traktorn lägga upp vallar vid garageuppfarten?

Ja, tyvärr. Att röja undan snön framför infarten är varje fastighetsägares ansvar, även om snövallen har uppstått efter plogbilen.

Att ploga ett distrikt tar cirka 10 timmar. Om plogbilen dessutom skulle röja snön framför alla infarter skulle tiden att ploga ett distrikt öka avsevärt.

Vem har ansvar för istappar från fastigheter?

Alla fastighetsägare har ansvar för sin egen fastighet. Det innefattar även ansvar för istappar från hustak.

Hur gör man vid plogskador på till exempel en mur eller ett staket?

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning. Så snart man har upptäckt en skada på grund av snöröjning ska man meddela den som ansvarar för vägen.

Kontakta Felanmälan:

På webben:

Till felanmälan 

App till smartphone:

"Felanmälan i Karlskrona"
Finns på App Store och Google Play

Telefon:

0455-30 32 37
Telefontid vardagar 7.00-15.30.
Lunchstängt 12-13.00.
Övrig tid kopplas du till SOS Alarm.

E-post:

 This is an email address

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Skotsel-av-vagar/Snorojning-och-halkbekampning/Fragor-och-svar-om-snorojning1/