Logga för utskrift

Vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar

Vägar på landsorten snöröjs och halkbekämpas av vägsamfälligheter. Kontakta din lokala samfällighet för mer information.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Skotsel-av-vagar/Snorojning-och-halkbekampning/Vagsamfalligheter-och-samfallighetsforeningar/