Logga för utskrift

Övergångsställen

Övergångsställen ökar inte trafiksäkerheten. Forskning har tvärt om visat att
övergångsställen kan öka risken för fotgängare att bli påkörda.

Fördelen med övergångsställen är att de kan minska väntetiden för en fotgängare att korsa en starkt trafikerad gata. För att vara trafiksäkra bör sådana övergångsställen förses med farthinder.

Blå gångpassager

På en del platser har Karlskrona kommun markerat gångpassager med blå fält. Detta är för att tala om att platsen är lämplig för gående att korsa gatan eller vägen och för att skapa extra uppmärksamhet hos bilister. Till skillnad från övergångsställen har bilister ingen väjningsplikt mot gående eller cyklister på dessa platser.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-06-20
Länk till sidan: http://karlskrona.se/sv/Bostad--miljo/Gator--Trafik/Trafiksakerhet/Overgangsstallen/